Vill du hänga med?

Emprice har tagit fram en utvecklingsmiljö för att designa och bygga webbaserade databasapplikationer. Nu vill vi sprida vår produkt och våra idéer, och vi hoppas att du är villig att hjälpa oss. Vill hänga med?

Med utvecklingsverktyget kan man bygga allt från små simpla webappar, till stora komplexa datasystem med flera användare och flera språk. Man kan enkelt bygga struktur på databasen och sedan designa gränssnitt för användaren.

Produkten har utvecklats under ett antal år, och nu känner vi att vi är redo att ta steget ut i världen. För att nå ut i världen behöver hjälp. Det finns många sätt du kan bidra med: kompetens, tid, kontakter eller kanske kapital.

Läs gärna mer om de kompetenser vi söker, eller om du skulle vilja investera i projektet. Ring eller e-posta oss för mer information.

Välkomemn till laget!
+46 702 36 86 64
Emprice Marknad AB
Ljur Frälsegården 1B
447 94 VÅRGÅRDA