Låt inte ditt IT-system stå i vägen för din affärsutveckling

Läs mer

Starterbjudande

Vi bygger ett system till dig. Vi har erfarenhet från alla delar av ett företag, från teknik till bokföring och redovisning. Du visar oss vad du vill ha i grova drag genom att skriva en sammanfattande kravspecifikation. Du får pröva produkten i en månad och vi kan göra justeringar. Vårt mål är att du blir nöjd. Om du vill använda produkten kommer vi i efterhand överens om en hyra.

Du får ständigt nya versioner och support. Du får tillgång till det andra kunder vill ha. Det är ett helt frivilligt val. Är du inte nöjd bjuder vi på jobbet. Valet är ditt.

System Emprice
Bygg enkelt ditt eget informationssystem och hemsida

System Emprice är ett verktyg som du som användare kan använda för att enklare och mer avancerade webbapplikationer. Det kan handla om olika typer av administrationssystem. Du kan enkelt bygga nya funktioner och gör anpassningar utan någon som helst kunskap om programmering.

Bygg dina egna enkla applikationer, eller använd färdiga moduler, eller låt oss hos Emprice hjälpa dig. Vi vill ha en lång relation och vi vill växa tillsammans med er.

Enkelt

System Emprice har designats för att vara enkelt för användaren. Grundtanken har varit att skapa ett datasystem som har en så låg tröskel att en ny användare direkt vet vad han/hon ska göra, men också ska det inte vara så platt att den mer avancerade användaren känner begränsad.

Komplett

System Emprice är ett komplett administrativt system för att enkelt lägga in uppgifter och för att enkelt få ut rapporter och bearbeta data. Färdiga moduler finns för bokföring, order-lager-fakturering, bowling, inkl handikapp etc.

Flexibelt

System Emprice har designats för att vara flexibelt. Allt som finns i datasystemet, datavyer, rapporter, layouter, operationer för bearbetning av data, går att ändra, justera eller bygga ut. Bygg från grunden, eller använd de färdiga moduler som kan modifieras eller blandas.
kontakt@emprice.se
+46 510 10 425
Emprice Marknad AB
Kållandsö, Traneberg 30
43199 LIDKÖPING