Distansarbete

Vi tror att betydligt fler jobb kommer att utföras på distans. Det är ett bra sätt för att skapa arbetstillfällen utanför storstäderna.

Det borde leda till lägre kostnader för verksamheter att finnas i hela samhället där kostnaderna är betydligt lägre. Det betyder att konkurrensen ökar om jobben.

Det skapar också möjligheten till mer service inom glesbyggden. Man kan självklart också få tillgång till nöjen via länk och dessutom utbildnings möjligheten.

Ett liv på länk kommer att utveckla samhället.
+46 702 36 86 64
Emprice Marknad AB
Ljur Frälsegården 1B
447 94 VÅRGÅRDA