Distansarbete

Vi tror att betydligt fler jobb kommer att utföras på distans. Det är ett bra sätt för att skapa arbetstillfällen utanför storstäderna.

Det borde leda till lägre kostnader för verksamheter att finnas i hela samhället där kostnaderna är betydligt lägre. Det betyder att konkurrensen ökar om jobben.

Det skapar också möjligheten till mer service inom glesbyggden. Man kan självklart också få tillgång till nöjen via länk och dessutom utbildnings möjligheten.

Ett liv på länk kommer att utveckla samhället.
kontakt@emprice.se
+46 510 10 425
Emprice Marknad AB
Kållandsö, Traneberg 30
43199 LIDKÖPING