Bli investerare

Vi har under ett antal år byggt ett nytt system som bygger på lång erfarenhet från systemutveckling på stora och små företag. Syftet har varit att alla skall kunna bygga system utan att kunna programmera.

Hemsidan är integrerad i informationssystemet och kan enkelt förändras. Vi anser att vi har skapat ett embryo för en ny generations verktyg.

Vi skall alltid vara ett Svenskt företag, men systemet fungerar med olika språk samtidigt.

Systemet fungerar såväl på stora som små företag. Systemet gör det möjligt att växa utan att byta System. Man bygger ut systemet allt eftersom att behoven ändras.

Vårt utvecklingsverktyg minskar tiden för utveckling till 10 % av den tid som krävs för traditionella system.

Vi har utvecklat systemet på fritiden men nu är det dags att gå vidare. Vi behöver nu växa och förstärka oss i Sverige och utomlands. Vi behöver representanter i andra länder och kraftigt förstärka organisationen med rätt personal, lojalitet.

Vi kommer inte att agera som andra företag traditionellt gör. Vi vill vara långsiktiga. Det egna kapitalet skall aldrig användas till drift av verksamheten. Vi skall alltid ha en likviditet. Det egna kapitalet kan användast till egna lokaler (fastighet) och liknande.

Varje år skall vi ha en tillväxt av eget kapital på 10 %. Utdelningar kommer inte att ske under de närmaste fem åren. Vi måste konsolidera oss.

Vi har A- och B-aktier med olika röstvärde. A- aktierna skall ägas av personal som jobbar heltid med oss. I vissa fall kommer dessa att vara underleverantörer.

Om du är intresserad av att engagera dig blir vi glada. Om du tror på Crowdfunding är det också bra.

Vi kommer att göra nyemissioner efterhand som vi växer och får efterfrågan.

Kostnaden för aktier är under 2020 nominellt värde.

Vi har inga lån.

Välkomna! (styrelsen)
kontakt@emprice.se
+46 510 10 425
Emprice Marknad AB
Kållandsö, Traneberg 30
43199 LIDKÖPING