Jobba med oss

Emprice har utvecklat System Emprice, som är ett utvecklingsverktyg där man enkelt kan bygga webbapplikationer eller program för intern administration. Nu är produkten mogen för en bredare lansering. För att vi ska bli framgångsrika behöver vi toppa laget med personer som kan sälja och personer som kan programmera. Är du en av dessa personer?

Utgångspunkten för hela projektet har varit att man ska kunna bygga datasystem, enkla eller avancerade, utan att behöva skriva en enda programrad kod, att man som administratör ska kunna bygga och designa databas och användargränssnitt. Målet är att systemet skall följa den mall vi har tills dess att vi beslutar något annat. Vi skall aldrig bli personberoende. All information skall vara normaliserade och lagras endast på ett ställe. Samma operation skall alltid användas i system och hemsida. Informationen skall säkerställas.

Nu behöver Emprice hjälp med att sälja och demonstrera System Emprice för tänkbara kunder. Det handlar också om att hjälpa kunder att se sina behov, att visa hur System Emprice kan bli ett hjälpmedel för kunden, och att bygga det som kunden vill ha snabbt och billigt. Man måste på samma sätt ändra i systemet utan programmeringskunskap. Det är viktigt att man har koll på verksamheten, och har koll på hur företag och organisationer fungerar.

Emprice behöver också programmerare. Du behöver vara kreativ, lojal och målinriktad. Du kommer att få ett eller flera ansvarsområden som du kommer basa för. System Emprice är skrivet i .NET.

Vi ser gärna att du har ett eget företag där du själv bestämmer över din del av arbetet vi skapar. Vi ser att samarbetet byggs långsiktighet, och om du jobbar till 100 % med oss kommer du att kunna köpa aktier till substansvärde. Vi som arbetar med företaget skall alltid äga en majoritet genom A-aktier, om du inte vill vara kvar ihop med oss måste du byta till B-aktier (substansvärde).

Solidaritet och lojalitet är ledord för oss. Det är dina personliga egenskaper som ska vara det centrala, det är viktigt att personkemin stämmer. Vi arbetar på distans på ett företagshotell.

Jag tycker nu att det är dags att utveckla Artificiell intelligens. Vi kan bland annat lägga opp olika formler i systemet. Du är sannolikt matematiker och kan programmera och underleverantör.

Vi hoppas att just du hör av dig för att bli en i laget. Har du kunder med dig är det naturligtvis en fördel.
+46 702 36 86 64
Emprice Marknad AB
Ljur Frälsegården 1B
447 94 VÅRGÅRDA