System Emprice

System Emprice är en plattform och ett utvecklingsverktyg för att utveckla databasdrivna webbapplikationer. Det kan dels handla om enklare allmänna tjänster som finns på internet, eller mer avancerade uppgifter, som olika interna administrativa system på ett företag. Exempel på lösningar kan vara ett simpelt bokningssystem för tvättstugan, eller mera komplexa uppgifter som order och fakturering.

Grundtanken har varit att du som användare eller administratör helt utan förkunskaper enkelt ska kunna bygga och designa en webbapplikation som löser en viss uppgift. Du bygger applikationen helt från grunden, först sätter du struktur på databasen och sedan bygger du användargränssnittet.

Det finns många färdigbyggda komponenter som man kan använda, exempelvis bokföring, order/lager/fakturering, CRM-system och kundhantering. Kanske du väljer ett paket att utgå ifrån, men vill göra ändringar, då hjälper vi alltid till att anpassa systemet till dina behov.

System Emprice kommer också med ett CMS-system, Emprice Web. Med Emprice Web kan du enkelt skapa en hemsida och visa information på hemsidan som kommer från System Emprice. Du kan enkelt lägga in en mall för hur hemsidan ska se ut och enkelt bestämma hur texter och bilder ska visas.
+46 702 36 86 64
Emprice Marknad AB
Ljur Frälsegården 1B
447 94 VÅRGÅRDA