Bygga webbapplikationer

System Emprice är en utvecklingsmiljö och en plattform för webbapplikationer. En webbapplikation är ett webbaserat program för att lösa en uppgift, och det kan vara stora och komplicerade uppgifter, som ett affärssystem, eller något enklare som ett bokningssystem. Med det inbyggda utvecklingsverktyget kan du bygga och utveckla dina egna webbapplikationer efter dina egna behov.

Första steget är att designa och bygga databasen. Databasen uppbyggd av register och termer, ungefär som ett kalkylblad med rader, kolumner och flikar. I utvecklingsverktyget designar du hur vilken information du vill spara och hur den ska vara strukturerad. Om du exempelvis ska bygga ett bokningssystem för tvättstugan behöver du ett register för registrerade bokningar.

Nästa steg är att bygga användargränssnittet. Via det inbyggda redigeringsverktyget kan du bygga och designa formulär och tabeller. Du ritar upp och placera olika fält och texter där du vill ha den. Du kan manipulera och ändra hur saker och ting ska se ut.

Hur ska du få människor använda din webbapplikation? Kommer du skicka ut e-post med användarnamn och lösenord, eller ska man kunna göra en anmälan via en hemsida? Här kan man skapa operationer och kommandon för att manipulera eller bearbeta information och data.

Med det inbyggda verktyget för att skapa hemsidor, kan du visa informationen på en hemsida. Innehållet på hemsidan kan hämtas från de register du skapat, och hemsidan kan finnas på flera språk.
+46 702 36 86 64
Emprice Marknad AB
Ljur Frälsegården 1B
447 94 VÅRGÅRDA