Flexibelt och enkelt

”Låt inte ditt IT-system stå i vägen för din affärsutveckling” har varit ledordet för Emprice. Med System Emprice så slipper du svar som ”Nej, det går inte!” på om nya funktioner eller ändringar. System Emprice har utvecklats för att vara flexibelt, enkelt och komplett. Systemet kan enkelt anpassas och byggas ut när dina behov eller förutsättningar ändras.

Flexibiliteten är en hörnsten i System Emprice. Tanken är att du från grunden ska kunna bygga ett komplett bokningssystem, kassasystem, bokföringssystem, eller vad du nu har för önskemål, och sedan när nya behov uppstår, så kan man enkelt uppdatera och ändra de datasystem du använder. Flexibiliteten består i att systemet består av små byggklossar, som på olika sätt kan kombineras och sättas samman.

Det ska vara enkelt att använda System Emprice, dels ska det vara enkelt för dig att bygga och designa dina tillämpningar, men det ska också vara enkelt för den vanliga användaren att använda de olika webbapplikationerna. Användarvänlighet är dubbelbottnat, dels ska trösken vara så låg som möjligt för nya användare, men mer avancerade användare ska också känna sig bekväma.

System Emprice är komplett verktyg, allt man behöver för att kunna bygga ett normalt informationssystem finns inbakat i själva verktyget. Inom samma verktyg kan du både bygga och använda de webbapplikationer du byggt.
+46 702 36 86 64
Emprice Marknad AB
Ljur Frälsegården 1B
447 94 VÅRGÅRDA