Framtiden för System Emprice

Vision för framtiden!

Vi behöver en större organisation. Får vi rätt personer finns det ingen gräns för möjligheterna. Vi behöver stärka ledningen, försäljning och utveckling.

Produkten är ett försök att sätta Sverige på kartan. Vi vill bli informationssystemets IKEA.

Vår kortsiktiga inriktning är att bygga egna webbapplikationer inom diverse områden. Sedan skall vi växa därifrån.

Vi vill skapa förtroende på maknaden men som vanligt bygger man inte Rom på en gång.
kontakt@emprice.se
+46 510 10 425
Emprice Marknad AB
Kållandsö, Traneberg 30
43199 LIDKÖPING